GDPR

GDPR

In conformitate cu prevederile Regulamentului General de Protectie a Datelor (UE) nr. 679/ 27 aprilie 2016 – RGPD sau Regulamentul privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date,   Centrul  Medical Domina Sana prelucreaza date cu caracter personal in scopuri bine determinate, explicite si legitime, iar prelucrarea ulterioară nu va fi incompatibilă cu aceste scopuri.

Pentru noi respectarea confidentialitatii informatiilor pe care ni le furnizati este o prioritate.

Datele cu caracter personal care se prelucreaza la Centrul Medical Domina Sana pentru a va putea oferi servicii medicale includ elemente de identificare de tipul nume şi prenume, numele şi prenumele reprezentanţilor legali, telefon, adresă de e-mail, care servesc la identificarea dumneavoastră sau a persoanelor care vă reprezintă ori pe care le reprezentaţi.

Datele cu caracter personal nu se stochează pentru o perioadă mai lungă decât este necesar pentru realizarea scopurilor în care au fost colectate.

Centrul Medical Domina Sana va colecta, utiliza, prelucra și furniza datele personale oferite de dumneavoastră în urmatoarele scopuri: asigurarea serviciilor medicale. Datele personale sunt destinate utilizării exclusive de către Centrul Medical Domina Sana și acestea nu vor fi vandute catre terti.

Conform Regulamentului (UE) 679/2016, pacientul beneficiaza de dreptul de acces, rectificare, portabilitate sau stergere a datelor, restrictionare a prelucrarii, dreptul de a se opune prelucrarii, dreptul de a retrage consimtamantul in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia, precum si dreptul de a depune plangere in fata unei autoritati de supraveghere.

Furnizarea Datelor cu Caracter Personal poate fi o obligatie contractuala sau o obligatie necesara pentru incheierea/executarea unui contract, poate fi necesara pentru a putea beneficia de serviciile puse la dispozitie.

Refuzul furnizarii Datelor cu Caracter Personal poate avea drept consecinta imposibilitatea beneficierii de serviciile puse la dispozitia dumneavoastra de catre noi.

Acolo unde este necesar, vom însărcina alte companii și persoane fizice să îndeplinească anumite sarcini care contribuie la serviciile noastre, în numele nostru. Putem, de exemplu, să furnizăm, date cu caracter personal către curieri, agenți, contractori sau parteneri pentru găzduirea bazelor noastre de date, pentru serviciile de prelucrare a datelor sau pentru a vă trimite informații pe care le-ați solicitat. Vom partaja sau pune la dispoziţie furnizorilor externi de servicii acele informații, în măsura necesară, pentru a procesa solicitările dumneavoastră.

Vom dezvălui datele dvs cu caracter personal si organismelor publice, dacă acest lucru este cerut de lege.

Centrul Medical Domina Sana a adoptat măsuri de securitate fizică, electronică și managerială pentru protejarea și asigurarea informațiilor pe care le colectăm și procesăm împotriva distrugerilor accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii, accesului neautorizat sau oricărei alte forme de prelucrare ilegală.
Rețineți însă că din păcate, nici o transmisie de date nu este garantată 100% sigură.
Sunteți responsabil de numele dvs. de utilizator și de parola: păstrați-le în siguranță!
Dacă aveți o banuiala referitor la confidențialitatea datelor dvs., cum ca ar fi fost incalcata, vă rugăm să ne contactați imediat la email [email protected] cu detalii.